PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON QUANG HƯNG
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1cuong5-6TA+
2Lê Thị Dung5-6TA+
3Nguyễn Thị Chinh5-6TB+